Zebra i Norr erbjuder

Coachprogram för ledare – steg 2

Programmet är särskilt framtaget och endast tillgängligt för dig som gått Zebras tidigare coachprogram för ledare. I steg två lägger vi stort fokus på att du som ledare ska få kunskap, mod och effektiva verktyg för att hantera konflikter och gamla surdegar.

Du får titta djupare på dig själv som ledare/coach och hur dina behov och livsstrategier påverkar såväl dig själv som dina medarbetare.

Programmet ger dig:

 • Ökad insikt om hur dina behov styr dina handlingar som ledare.
 • Prioriteringar och strategiska beslut kring ditt ledarskap och ledarrollen.
 • Ökad trygghet i ledarrollen och tillit till den egna förmågan.
 • Konkreta handlingsplaner för ditt fortsatta ledarskap.
 • Firo-metoden – kunskap om grupprocesser.
 • Kunskap om vem du behöver vara som ledare för din grupp.
 • Kunskap, mod och energi att ta tag i nödvändiga förändringar.
 • Verktyg för att hantera konflikter och motstånd.
 • Verktyg för att väcka engagemang och återta ”tappade sugar”.
 • Tid för reflektion och eftertanke.
 • Tillgång till ett nätverk och en ledargemenskap med ledare från olika företag/organisationer i regionen.

”Att få koll på sina behov och drivkrafter som ledare/coach ökar tryggheten och tilliten till sin egna förmåga och potential.”
Kursledare är Mari Ramnek. Hon har många års erfarenhet av coaching av såväl enskilda individer som grupper i olika storlekar. Sedan flera år tillbaka arbetar hon även med utbildning av chefer och ledare.

Välkommen till Coachprogrammet som definitivt kommer att öppna upp nya perspektiv i samspelet med dina medarbetare och din egen potential som ledare.

Pris:

9 500 kr exkl. moms

I priset ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, dokumentation, Firo-B testmaterial samt middag vid avslutningen.


Anmälan:

Zebra i Norr AB
Mari Ramnek
Mobil: 070-382 20 08
Malmgatan 19, 941 31 Piteå
mari(at)zebrainorr.se

Programinnehåll

 

Dag 1 – Coaching och grundläggande behov 
09.00 – 16.30

 • Repetition av coachverktyg från tidigare kurser.
 • Firo-B test och teori. Hur ser mina behov ut av att tillhöra en grupp, ha kontroll och makt samt vara nära och personlig? Hur stödjer eller stjälper mina egna behov mig i mötet med medarbetaren? Vad behöver jag vara uppmärksam på?
 • Praktiska övningar

 

Dag 2 – Att hantera motstånd och konflikter
09.00 – 16.30

 • Att se konflikter som en utvecklingsmöjlighet.
 • Kartläggning av olika sorters konflikter och vad de kan bestå av.
 • Vi lär oss strategier och verktyg för att lösa olika typer av problem.
 • Vi definierar framgångsfaktorer för att hantera konflikter.
 • Vem är jag och vilka livsstrategier styr mig? Är jag den
  duktiga flickan, presteraren, kontrollfreaket, rebellen hjälparen, medlaren, den kompetente, pessimisten, solstrålen, den försiktige, tvivlaren, en dramaqueen eller någon annan spännande personlighet? Det finns inga bra eller dåliga typer, bara olika. Genom att bli medveten både om sin egen typ och andras ökar förståelsen och det blir lättare att nå varandra.

 

Dag 3 – Framtid och riktning
09.00 – 16:30 samt middag på kvällen

 

 • Vem behöver jag vara som ledare för att leda medarbetare med stort engagemang och stor utvecklingsvilja? Hur förhåller jag mig till kontroll, struktur, frihet och ansvar? Hur behåller jag kontroll och ändå skapar frihet och utrymme för medarbetarna? Vad behöver jag släppa kontroll över?
 • Att leda genom visioner och skapa arbetsmiljöer med visionär anda och arbetsglädje – en förutsättning för en attraktiv arbetsplats.
 • Genomgång av värderingar, drivkrafter, egenskaper och intresse.
 • Praktiska övningar
”Om du vill ha förändring så måste du vara den.”

Programmet sträcker sig över tre dagar och en kväll. Allt under en tidsperiod av två månader.

Vi håller till på Stormyrbergets lantgård i Pålberget, 20 min från Piteå centrum alternativt på Pensionatet i centrala Piteå.