Zebraprogrammet för:

Ledningsgruppen

En väl fungerande ledningsgrupp kan ta din verksamhet till oanade höjder och bli ett lyft för hela företaget. Men… som med alla relationer krävs arbete, tid och intresse för att gruppen ska bli ett team med kreativa och engagerade människor, individer som trivs i varandras sällskap trots alla olikheter.

Programmet vänder sig både till ledningsgrupper och styrelser som behöver en nystart och till nybildade grupper som vill få en genväg till ett väl fungerande team.

Programmet ger:

 • Klarhet i riktning och vägval för framtiden.
 • Tydliga visioner på individ- och gruppnivå.
 • Ökad förståelse för varandras olikheter, sätt att arbeta och fatta beslut.
 • Förbättrad kommunikation och samarbete.
 • Nya arbets- och förhållningssätt i ledningsgruppen.
 • Effektivisering av tid och arbetsuppgifter.
 • Identifiering av energiläckage och stöd att täppa till dem.
 • Inspiration, energi och mod att ta tag i nödvändiga förändringar.
 • Verktyg för att coacha personal och få engagerade medarbetare.
 • Tid för eftertanke och reflektion.
 • Konkreta handlingsplaner på individ, ledningsgupp och företag / organisationsnivå.

Att investera i ledningsgruppen visar sig direkt i resultatet och arbetsmiljön.”

Kursledare är Mari Ramnek. Hon har många års erfarenhet av coaching och utvecklingsprogram för såväl enskilda individer som olika typer av grupper. Sedan flera år tillbaka arbetar hon med utbildning av chefer och ledare. Mari har dessutom själv arbetat i flera ledningsgrupper, både i små företag och på koncernnivå.

Välkommen till ett utvecklingsprogram som kommer att ta fram den fulla potentialen i din ledningsgrupp.

Pris:

Begär offert.

Kontakt:

Zebra i Norr AB
Mari Ramnek
Tel: 070-382 20 08
Malmgatan 19, 941 31 Piteå
mari(at)zebrainorr.se

Programinnehåll

 

Programmet sträcker sig över fyra dagar och två kvällar under en tidsperiod av två till sex månader. Dagarna kan kombineras efter egna önskemål. Till exempel fyra tillfällen eller två tillfällen á två dagar.

 

Introduktion, 2 tim
Första träffen görs på ett ledningsgruppsmöte. Vi samtalar om mål och förväntningar på programmet.

 

Individuell coaching, 2 tim/pers
Vid den individuella coachingen går vi igenom vart är jag på väg, vad vill jag verkligen? Vi identifierar områden för utveckling. Träffen genomförs innan grupptillfällena tar vid.

 

 

Dag 1 – Kartläggning av ledningsgruppen
09.00 – 16.30

Samtal om insikter och mål från den individuella coachingen.

 • Myers Briggs personlighetstyptest.
 • Ökad förståelse för olika personligheter och hur jag utifrån det kan möta och vara ett stöd för teammedlemmar och medarbetare på ett konstruktivt sätt.

 

Dag 2 – Framgångsrik kommunikation och samarbete
09.00 – 16.30

Utveckling av ledningsgruppens arbetssätt och samarbete.

 • Vi lär oss konkreta verktyg inom kommunikation.
 • Grupprocesser och gruppdynamik.
 • Vem vill jag vara som ledare/coach och teammedlem – personlig kartläggning.

 

Dag 3 – Coaching som verktyg
09.00 – 16:30

Grunder och förutsättningar för framgångsrik coaching.

 • Coachande förhållningssätt som företagskultur.
 • Hur skapar jag en god miljö för det coachande samtalet?
 • Hinder och hur dom överbryggas.
 • Hur fungerar den inre kritikern i mig som ledare och hos mina medarbetare?
 • Att arbeta med feedback.
 • Praktiska övningar

 

Dag 4 – Workshop – gå från ord till handling
09.00 – ca 20.00

 • Vi tar med oss insikter, mål och visioner från den individuella coachingen och gruppdagarna.
 • Konkretisering av visionerna.
 • Vi identifierar områden för handling på individ, grupp och företag / organisationsnivå
 • Ledningsgruppens nästa steg – konkret handlingsplan.

Vi avslutar programmet med en gemensam middag.

”Om du vill ha förändring så måste du vara den.”

Vi håller till på Stormyrbergets lantgård i Pålberget, 20 min från Piteå centrum alternativt på Pensionatet i centrala Piteå.