Zebra i Norr erbjuder

Coachprogram för ledare

Som ledare söker vi nya förhållningssätt – nya ledarskapsverktyg – som stödjer oss i att ta tillvara på och utveckla våra medarbetares potential.

Avsikten med Coachprogrammet är att genom upplevelse och praktik få tillgång till konkreta verktyg inom kommunikation och coaching som fördjupar, stödjer och utvecklar ditt personliga ledarskap.

Programmet ger dig:

 • En utökad vertygslåda inom kommunikation och coaching.
 • Ökad förståelse och empati för olika personligheter och därigenom möjlighet att finna nya vägar för att nå medarbetarna.
 • Ökad självkänsla och tillit till ditt eget personliga ledarskap.
 • Tid för eftertanke och reflektion.
 • Tillgång till personlig coaching under hela programmet.
 • Tillgång till ett nätverk och en ledargemenskap med ledare från olika företag/organisationer i regionen.
 • Inspiration, kraft och energi till din ”ledarvardag”.
”Att som ledare ha tillgång till coachverktyget gör en enorm skillnad för hur medarbetare utvecklas och deras vilja att ta ansvar.”
Kursledare är Mari Ramnek. Hon har många års erfarenhet av coaching av såväl enskilda individer som grupper i olika storlekar. Sedan flera år tillbaka arbetar hon även med utbildning av chefer och ledare.

Välkommen till Coachprogrammet som definitivt kommer att öppna upp nya perspektiv i samspelet med dina medarbetare och din egen potential som ledare.

Pris:

9 500 kr exkl. moms

I priset ingår lunch, för- och eftermiddags kaffe, dokumentation samt middag vid avslutningen.


Anmälan:

Zebra i Norr AB
Mari Ramnek
Mobil: 070-382 20 08
Malmgatan 19, 941 31 Piteå
mari(at)zebrainorr.se

Programinnehåll

 

Dag 1

Tid: 09.00 – 16.30

 • Vi lär oss konkreta verktyg inom kommunikation och coaching.
 • Grunder/förutsättningar för framgångsrik coaching.
 • Vem vill jag vara som ledare – personlig kartläggning.
 • Praktiska övningar

 

Dag 2

Tid: 09.00 – 16.30

 • Hur skapar jag en god miljö för det coachande samtalet?
 • Ökad förståelse för olika personligheter och hur jag utifrån det kan möta och vara ett stöd för medarbetarens utveckling på ett konstruktivt sätt.
 • Hur fungerar den inre kritikern i mig som ledare och hos mina medarbetare?
 • Min förmåga att vara närvarande – a & o i det coachande samtalet.
 • Praktiska övningar

 

Dag 3

Tid: 09.00 – ca 20.00

 

 • Att arbeta med feedback – praktisk tillämpning.
 • Repetition och integrering av lärande från dag 1 och 2.
 • Mitt nästa steg; Hur kommer jag att tillämpa mina kunskaper i min ”ledarvardag”? Vad behöver jag för stöd i min fortsatta utveckling till en coachande ledare?
 • Praktiska övningar

 

Programmet sträcker sig över tre dagar och en kväll. Allt under en tidsperiod av två månader.

Vi håller till på Pensionatet Malmgatan i centrala Piteå