Zebra arbetar med visioner till konkret handling på individ, grupp och verksamhetsnivå. Att skapa goda resultat för verksamheten och få människorna att må riktigt bra, det ena utesluter inte det andra utan går hand i hand om man vill bli framgångsrik på lång sikt. Kort sagt Zebra arbetar med att skapa livskraftiga företag och människor.

"Att få koll på sina behov och drivkrafter som ledare ökar tryggheten och tilliten till sin egen förmåga och potential"

"Jag har varit på 100-tals liknade dagar, men detta är första gången som jag fått en konkret handlingsplan och verktygslåda att ta med hem. Alla 35 deltagare gick hem med framtidshopp och fyllda med energi"

Eva Rögde

"Att som ledare ha tillgång till coachverktyget gör en enorm skillnad för hur medarbetare utvecklas och deras vilja att ta ansvar"

Tack vare coachingen från Mari Ramnek och Zebra i Norr så blev vår omorganisation smidig och framgångsrik. Både arbetsmiljömässigt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt har vi fått mycket bättre resultat i vår verksamhet.

Camilla Brännström, Verksamhetschef NLL Hälsocentral

"En workshop tar tillvara på den egna personalens erfarenheter, kompetens och engagemang som ofta är större än externa föreläsares."

"Att investera i ledningsgruppen visar sig direkt i resultatet och arbetsmiljön"

”Jag har varit på 100-tals liknade dagar, men detta är första gången som jag fått en konkret handlingsplan och verktygslåda att ta med hem. Alla 35 deltagare gick hem med framtidshopp och fyllda med energi”
Eva Rögde

Tack vare coachingen från Mari Ramnek och Zebra i Norr så blev vår omorganisation smidig och framgångsrik. Både arbetsmiljömässigt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt har vi fått mycket bättre resultat i vår verksamhet. Fantastiskt stöd både för medarbetare och chefer. Mari är professionell, lyhörd, coachande och insprirerande vilket bidragit till vårt nya arbetssätt.
Camilla Brännström

Verksamhetschef, NLL Hälsocentral