Övriga tjänster

Alla tjänster sätts ihop efter behov, individuellt eller som kurser och seminarier.

  • Coaching av högpresterande nyckelpersoner
  • Föreläsningar från 15 min till heldagar
  • Coachprogram för företagare
  • Karriärutveckling
  • Utveckla en företagsidé som utgår ifrån individen och inte marknaden
  • Coaching som verktyg för ledare
  • Karriärdagar för studenter
  • Traineeprogram
  • Generationsskiftesprogram