Zebra i Norr erbjuder

Workshop

Ett arbetssätt som engagerar alla

Workshopen är ingen föreläsning/informationsdag med färdiga svar utan dagen är till för att processa, samtala och reflektera över viktiga frågor i företaget / organisationen. Den går i en positiv anda utan att för den skull utelämna de svåra utmaningarna och problemen.

Workshopen inspirerar alla att delta och får också de som placerat sig på läktarplats att kliva ner på planen och börja spela. Delaktighet och möjlighet att påverka skapar energi och ger vilja att bidra och ta ansvar. Kort sagt … du får mer engagerade medarbetare istället för lojala arbetstagare.

Zebra har genom åren lett hundratals med workshops från 3-850 personer. Varje workshop skräddarsys med tydliga mål och visioner samt hur resultatet av dagen ska integreras i verksamheten.

”En workshop tar tillvara på den egna personalens erfarenheter, kompetens och engagemang som ofta är större än externa föreläsares.”

Workshopen kan användas i alla typer av processer:

  • Komplexa frågor med många intressenter.
  • Vid samgående av två företag.
  • Vid nystart efter en tuff period.
  • Lansering av förändringar.
  • Kick-off för ny organisation.
  • Inspirationsdag för framtidsfrågor.
  • När du vill gå från ord till handling.
  • För att öka engagemang och ansvarstagande.

Välkommen till en dag som verkligen gör skillnad!

Mari Ramnek driver Zebra i Norr AB och är certierad processledare i flera olika workshopmetoder bl.a. Future Café och Open Space.

Kontakt:

Zebra i Norr AB
Mari Ramnek
Mobil: 070-382 20 08
Malmgatan 19, 941 31 Piteå
mari(at)zebrainorr.se

Mindre workshop för upp till 15 personer kan med fördel genomföras på Stormyrbergets Lantgård, 20 min från Piteå centrum eller på Pensionatet i centrala Piteå.