Ledardagar med Eva, Åsa & Mari

Välkommen till två intensiva ledardagar med fokus på dig och ditt personliga ledarskap. Vår utgångspunkt är att det är du som ledare som är verktyget och inga utbildningar eller teorier kan ersätta det. Din vilja och förmåga att sätta spotlighten på dig själv kommer att göra en avsevärd skillnad för ditt ledarskap. Vi kommer att jobba med frågor som: Vilken arbetsmiljö och kultur vill du bidra till? Hur kan du som ledare agera proaktivt och konstruktivt under stress och med stora utmaningar. Vem behöver du vara som ledare för gruppen genom alla dess faser?

Programmet ger dig:

 • En utökad verktygslåda och ett omfattande arbetsmaterial.
 • Kunskap om grupp- och förändringsprocesser.
 • Ökad förståelse för mina egna och medarbetarnas behov och hur dessa påverkar handlingar och processer.
 • Prioriteringar och strategiska beslut kring ditt ledarskap och ledarrollen.
 • Kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken och hur proaktiva insatser kan ge effektvärde och minskade kostnader.
 • Ökad självkänsla och tillit till ditt eget personliga ledarskap.
 • Tid för eftertanke och reflektion.
 • Tillgång till ett nätverk och en ledargemenskap med ledare från olika företag/organisationer i regionen.
”När du sagt ja till ledarskap så har du också ansvar för din egen personliga utveckling. Det är den enskilt största faktorn för medarbetarnas arbetsmiljö och för resultat”

Programinnehåll

 

Vem behöver du vara som ledare för att få ett team av världsklass? – Mari Ramnek

 • Vem vill jag vara som ledare – personlig kartläggning.
 • Plus och minus med mina behov, beteenden och livsstrategier som ledare.
 • Vad kan gå fel i ett team och hur kan jag jobba med teamutveckling.
 • Gruppens olika faser och hur jag som ledare behöver agera under dessa.
 • Hur kan jag jobba med individerna i min grupp så att laget går före jaget.

 

Att leda ett team i förändring – Eva Lidén

 • Chefen som förändringsledare – att växla mellan rollerna.
 • Psykologin i förändringsarbete och vuxenutveckling.
 • Modern forskning och neuroledarskap.
 • Att driva en strukturerad förändringsprocess.
 • Praktiska verktyg, tips och erfarenhetsutbyte.

 

Hälsosamt ledarskap – Åsa Kaarle

 • Arbetshälsa för mig, gruppen och organisationen.
 • Proaktiva perspektiv.
 • Kommunikation och gränssättning i arbetslivet.
 • Rehabiliteringsekonomi.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken – handlingsplaner som effektivt verktyg.
”En resa på tusen mil börjar med ett enda steg”

– Lao-Tse

Vi håller till på Stormyrbergets lantgård i Pålberget, 20 min från centrala Piteå. Här jobbar vi i trevlig miljö, utan andra gruppers närvaro och serveras hemlagad, närproducerad husmanskost. Möjlighet till övernattning finns.

Datum & tider:
Kursen är 2 dagar 09.00-17.00. Dag två avslutas med gemensam middag som avslutas ca. 19.00. Datum är inte inbokat. 

Pris:
6 900 kr exkl. moms

I priset ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, arbetsmaterial samt middag dag två.

Anmälan:
Till någon av kursledarna.

Åsa Kaarle
asa(at)kaarle.nu
Tel: 070-239 54 40

Mari Ramnek
mari(at)zebrainorr.se
Tel: 070-382 20 08

Eva Lidén
eva(at)katalysa.se
Tel: 070-312 87 83